Baggrund

At du læser dette, kan betyde, at du overvejer at starte i terapi. Du overvejer muligvis at bearbejde problemer i dit liv, som tynger og dræner dig. Det næste er så at finde den person, der kan hjælpe dig med dette.

At beslutte sig for, hvilken type terapi der er den rigtige, og hvilken terapeut det skal være, kan være ganske forvirrende.

På den baggrund vil jeg her beskrive min terapeutiske baggrund, og hvordan jeg arbejder, herunder mine etiske principper.

Jeg har gennemført 4 ½ års uddannelse på Psykoterapeutisk Institut og bærer titlen oplevelsesorienteret psykoterapeut. Denne terapiform er skabt ud fra de eksistentielle og gestaltpsykologiske traditioner. Det, der er af fundamental betydning for denne terapiform er relationen mellem terapeut og klient mhp. At facilitere den ønskede forandring.

Hvordan dette udspiller sig konkret indebærer, at jeg gennem vores møde og vores dialog er i stand til at observere, hvordan du kommunikerer, agerer og reagerer. Det kan jeg derved gøre dig opmærksom på, og vi kan ud fra disse informationer sammen arbejde videre, dvs. sammen ændre, hvad der for dig er diffust eller overset, til indsigt, erkendelse og derved at skabe grobund for forandring, herunder en oplevelse af at være afklaret, styrket, ”herre i eget hus”.

En del af min uddannelse har bestået af egenterapi og supervision af mit arbejde med klienter. Som uddannet psykoterapeut modtager jeg fortsat supervision, således at jeg kan vende terapeutiske emner med en kvalificeret psykoterapeut. Det hjælper mig til at kunne tilbyde min klient god terapi af høj kvalitet, med respekt for etiske værdier.