Psykoterapi

Formålet med psykoterapi er at hjælpe personen med at afklare og forstå de vanskeligheder, der har medvirket til at forringe livskvaliteten.

Det betyder, at personen med denne indsigt kan håndtere udfordringer mere effektiv. At uhensigtsmæssige tanker og handlemønstre kan forandres. At finde frem til egne ressourcer og bruge disse fremadrettet.